Kuyoba Njani Na by Vusi Mahlasela: Lyrics, Video, Translation

‘Kuyoba njani na?’ by Vusi Mahlasela

Kuyoba njani na kusasa
Uma mina nawe s’shada
Sime phambi kwomfundisi sisho sithi
Sohlukaniswa yinto yodwa kuphela, ukufa

Kuyoba njani na, kusasa
Uma mina nawe s’shada
Sime phambi kwomfudisi sithatha isinqumo sokuthi
Mina nawe, sohlukaniswa yinto yodwa kuphela, ukafa

Kuyoba njani na kusasa
Uma mina nawe s’hlezi kamnandi
Emzini wethu
Sikhulisa izingani zethu

Kuyoba njani na kusasa
Uma mina nawe s’hlezi kamnandi
Emzini wethu
Sikhulisa izingani zethu

Ngikubone uyintombi
Umuhle, ngakuthanda, ngakutusa
Ngakufaka indandatho
Namhlanje naz’ iingane
Ngiyawuthand’ umndeni wam’

Kuyoba njani na?
Kuyoba njani na?

 

Lyrics edited from: http://vusimahlasela.com/discography/silang-mabele/

 

English Translation:

Full Grammar
[Translation]

Kuyoba njani na, kusasa
[How good it will be, tomorrow]
[Literal: How will it be…]

Uma mina nawe sishada
[When you and I get married]

Sime phambi kwomfundisi sisho sithi
[Standing before a minister saying that]

Sohlukaniswa yinto yodwa kuphela, ukufa
[Only one thing will part us; death]
[Lit.: Will will be separated by one thing only…]

Kuyoba njani na, kusasa
[How good it will be, tomorrow]

Uma mina nawe sishada
[When you and I get married]

Sime phambi kwomfudisi, sithatha isinqumo sokuthi
[Standing before a minister, taking the decision that]

Mina nawe, sohlukaniswa yinto yodwa kuphela, ukafa
[Me and you, only one thing will part us; death]

Kuyoba njani na, kusasa
[How good it will be, tomorrow]

Uma mina nawe sihlezi kamnandi
[When you and I are sitting pleasantly]

Emzini wethu
[In our own house]

Sikhulisa izingani zethu
[Raising our children]

Ngikubone uyintombi
[I saw you while you were a girl]

Umuhle, ngakuthanda, ngakutusa
[Beautiful, and I loved you, and I praised you]

Ngakufaka indandatho
[And I gave you a ring]

Namhlanje nazi iingane
[Today, here are (our) children]

Ngiyawuthanda umndeni wami
[I love my family]

Kuyoba njani na?
Kuyoba njani na?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s