Homeless

Homeless
(Ladysmith Black Mambazo)

(“Ngeyikhathi zethu bafana thina sasishela iintombi sithi “Ntombi, ungibona nje angilali, ngilala okuthi nginjengenyoni. Anginamuzi, ngilala emaweni.”)

(Emaweni webaba)
Silal’ emaweni (Emaweni webaba)
Silal’ emaweni (Emaweni webaba)
Silal’ emaweni
Webaba silal’ emaweni
Yebaba silal’ emaweni
[x2]

(Sing)
Homeless, homeless
Moonlight sleeping on a midnight lake
Homeless, homeless
Moonlight sleeping on a midnight lake
(We are) Homeless, homeless
The moonlight sleeping on a midnight lake
(And we are) Homeless, homeless
The moonlight sleeping on a midnight lake

(Nhiziyo yam’)
Nhliziyo yam’
Nhliziyo yam’
Nhliziyo yami
iNhliziyo yam’

(Amakhaza aseng’ bulele mina)

(Ang’bulele amakhaza)

(Somandl’ angibulele mina)

[Tu luu lu]
[Tu luu lu]
[Tu lulu lu, lululu lulu lu]
[x2]

Strong wind destroy our homes
Many dead, tonight it could be you
Strong wind, strong wind
Many dead, tonight it could be you

(And we are) Homeless, homeless
Moonlight sleeping on a midnight lake
(And we are) Homeless, homeless
Moonlight sleeping on a midnight lake

Homeless, homeless
Moonlight sleeping on a midnight lake

Somebody say [ih hi-ih hi-ih]
Somebody sing ‘hello, hello, hello!’
Somebody say [ih hi-ih hi-ih]
Somebody cry ‘why, why, why?’
[x2]

Somebody say [ih hi-ih hi-ih]
Yith’ omanqoba
[ih hi-ih hi-ih]
Yith’ omanqoba,
Esanqoba lonke lelizwe
[ih hi-ih hi-ih]

Yith’ omanqoba
[ih hi-ih hi-ih]
Yith’ omanqoba,
Esayibamba phakathi eNgilandi
Aw’zwe baba, yith’ omanqoba,
Esayibamba phakathi eLondoni
Aw’zwe baba, yith’ omanqoba,
Esayibamba phakathi eNgilandi

[ih hi-ih hi-ih]

Somebody say [ih hi-ih hi-ih]
Somebody sing ‘hello, hello, hello!’
Somebody say [ih hi-ih hi-ih]
Somebody cry ‘why, why, why?’
[x2]

Khulumani
Khuluman’, khulumani sizwe
Singenza njani?
Bayajabula abasi thandayo!

Adapted from: http://lyrics.wikia.com/Ladysmith_Black_Mambazo:Homeless

Advertisements

One thought on “Homeless

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s