Nomathemba

Nomathemba
(Ladysmith Black Mambazo)

Wangashiya ngingedw’ uNomathemba

(Lokho ke)
Lokho kuyang’ mangalisa
(Lokho ke)
Lokho kuyang’ mangalisa

Mangibon’ intandane
Eyayihleli
ngaphansi kwomthunzi
Lokho kuyang’ mangalisa
Hawu, hawu, hawu.

Ngayibuz’ igama layo
Ayiphendulanga
Yabheka phansi yaze yakhala
iziNyembezi,
iziNyembezi.

Nomathemba
Wangishiya la
Ngisele ngingedwa
Nomathemba wam’

uNomathemba wam’
Wangishiya la
Ngisele ngingedwa
uNomathemba wam’

Usehambile uNomathemba
akasabhali nencwad’ encane

(Buya Nomathemba…)

UseGoli uNomathemba,
akasabhali nencwad’ encane

(Buya Nomathemba…)

UseMnambithi uNomathemba
akasabhali nencwad’ encane

(Buya Nomathemba…)

Advertisements

One thought on “Nomathemba

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s