Lyrics & Translation: Thando (Lloyd Cele ft Loyiso Bala)

Thando
Lloyd Cele ft. Loyiso Bala

(Ooh… ooh… Nali uthando)
[(Ooh… ooh… Here is love)]

Ngicabanga ngawe
[I think of you]
Ndlel’ omuhle ngayo
[The way you’re so beautiful]
We s’thandwa sami
[Oh my love]

Ngicabanga ngawe
[I think of you]
Ndlel’ onghithanda ngayo
[The way you love me]
We s’thandwa sami
[Oh my love]

Ngifuna wena wedwa
[I want only you]
Ngikubone s’khathi sonke
[To see you all the time]
Uyintokozo yami
[You are my joy]
Uyamangalisa
[You are amazing]

Thando! (uyangijabulisa uThando)
[Love! (Love makes me happy)]
Thando! (nguye uThan-)
[Love! (s/he is Lov-)]
Thando, sondela
[Love, come closer]

Ooh, nguye uthando,
[Ooh, s/he is love]
Nguye uthando,
[S/he is love]
Ooh, nguye uthando,
[Ooh, s/he is love]
Thando lwam
[My love]

Amehlo akho
[Your eyes]
Ubuhl’ obudlul’ izinkanyezi
[Your beauty that surpasses the stars]
S’thandwa sami
[My love]

Ndlel’ ong’thinta ngayo
[The way you touch me]
Ingathi ngumoya
[It’s like a breath]
WaseZulwini
[From heaven]

Thatha konk’ okwam’
[Take all that is mine]
Unginike ok’ngokwakho
[And give me all that is yours]
Uyintokozo yami
[You are my joy]
Engigcwalisayo
[That fills me up]

Thando! (uyangijabulisa uThando)
[Love! (Love makes me happy)]
Thando! (nguye uThan-)
[Love! (s/he is Lov-)]
Thando, sondela
[Love, come closer]

Ooh, nguye uthando,
[Ooh, s/he is love]
Nguye uthando,
[S/he is love]
Ooh, nguye uthando,
[Ooh, s/he is love]
Thando lwam
[My love]

Noma yin’ oyifunayo
[Whatever it is you want]
Ngizoyamukela
[I will welcome it]
Ubokhulum’ ungesabi
[Speak up, don’t be afriad]
Ngiyaz’fela ngawe, s’thandwa
[I’m mad over you, love]

Thando! (uyangijabulisa uThando)
[Love! (Love makes me happy)]
Thando! (nguye uThan-)
[Love! (s/he is Lov-)]
Thando, sondela
[Love, come closer]

Ooh, nguye uthando,
[Ooh, s/he is love]
Nguye uthando,
[S/he is love]
Ooh, nguye uthando,
[Ooh, s/he is love]
Thando lwam
[My love]

Advertisements

One thought on “Lyrics & Translation: Thando (Lloyd Cele ft Loyiso Bala)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s