Tag Archives: kwaito

Lyrics: Nkalakatha (Mandoza)

Nkalatha
Mandoza

Nkalakatha…

Ngan’tshela ngath’ onombono
Akagqumel’ isigubhin’ skaMandoza
Ang’tshele yini inkinga yakhe
Sbonisane nje ngamadoda

Ngan’tshela ngathi onombono
Akagqumel’ isigubhin’ skaMandoza
Ang’tshele yini inkinga yakhe
Sbonisane nje ngama-buddy

Nkalakatha…
(Ak’na niks buddy, ngith’ uz’bheke)
(Ak’na niks jo, ngith’ uz’jonge)

Sowdlal’ ez’kaJanawari
Ngithi gqum’ (?) udube
Sowdlal’ ez’kaJanawari
Ngithi gqum’ (?) udube

Nkalakatha…
(Ak’na niks buddy, ngith’ uz’bheke)
(Ak’na niks jo, ngith’ uz’jonge)…

Ch… Ch… Charlie

Woza syophola
Please yehlis’ulaka!

Awu we nkalakatha… Charlie

Woza syophola
Please yehlis’ulaka!

Awu we nkalakatha

Nkalakatha…
(Ak’na niks buddy, ngith’ uz’bheke)
(Ak’na niks jo, ngith’ uz’jonge)…

Ngan’tshela ngath’ onombono
Akagqumel’ isigubhin’ skaMandoza
Ang’tshele yini inkinga yakhe
Sbonisane nje ngamadoda

Ngan’tshela ngathi onombono
Akagqumel’ isigubhin’ skaMandoza
Ang’tshele yini inkinga yakhe
Sbonisane nje ngama-buddy

Nkalakatha…

Advertisements

Lyrics: Respect Life (Mandoza)

Respect Life
Mandoza

(This one goes out to my boys!)
(Abafana bam’ bonke)

Hloniph’ i-life boy
Hloniph’ impilo boy
Hloniph’ ugogo nomkhulu
Ukuz’ iinsuku zand’ ezwen

Hloniph i-life boy
Hloniph impilo boy
Hloniph uyihlo nonyoko
Ukuz’ iinsuku zand’ ezwen

Hloniph i-life boy
Hloniph impilo boy
Hlonipha bonk’ abantu
Ukuz’ iinsuku zand’ ezwen

Yiba mnene nje ngejuba
Ngok’khaliphis’ okwekati (?)
Ngasab’ uk’thath’ ama-chance
Ngavum’ uk’wela phansi
Ufunde ngesifo socansi
Ubheke nabaphansi
Ngakhohlw’ uk’builda nekasi
Ngayithath’ imal’ yegazi

Ubheke nabafazi
Ngoba bafa bazi (?)
Bhekela abasweleyo
Khulume nomphakathi
Ungafeli ngaphakathi
Ungakhohlwa nok’thandaza
Ngob’ uJehov’ uzok’mangaza
Ubab’ uzoba nawe

Hloniph i-life boy
Hloniph impilo boy
Hloniph ugogo nomkhulu
Ukuz’ iinsuku zand’ ezwen

Hloniph i-life boy
Hloniph impilo boy
Hloniph uyihlo nonyoko
Ukuz’ iinsuku zand’ ezwen

Hloniph i-life boy
Hloniph impilo boy
Hlonipha bonk’ abantu
Ukuz’ iinsuku zand’ ezwen

Hloniph i-life boy
Hloniph impilo boy
Respect yourself boy
Ukuze nathi szok’hlonipha

Ubab’ uzokwenza sure
Uk’nika zonk’ iikhali zempilo
Ez’vuth’ umlilo
Nje ngama langabe
Ngob’ ang’fun’ uhambe ne-fashion
Ngas’fund’ is’fundo sam
For ang’funi wenze the same flop
Ubaba al’tune-ile

Ngangen’ ejele ngaphuma
Ngaphinde nga-survive-a
Ngabhem’ ama-drugs ngaphuma
Phinde nga-survive-a
Ngoba ngyathandaza everyday
(?)
Ngyaz’ kuth’ impilo yam
Ngiy’ dedicate-ela kuMdali

Hloniph i-life boy…